Købsprocedure og handelsomkostninger


Vi står altid til din rådighed og er parate til at hjælpe dig gennem alle formaliteter under købet. Udlændinge kan nu købe ejendom i deres eget navn, og ved et senere salg kan overskudet fra handlen overføres til sælgers egen bank udenfor Tyrkiet. Det er ikke et krav at anvende en advokat, når du køber ejendom i Tyrkiet, men vi anbefaler dig altid at konsultere en engelsk/tysk talende advokat i forbindelse med ejendomshandlen. Advokatbistanden koster 1% af købesummen, og vi skal gerne være behjælpelig med at finde en egnet advokat til dig, hvis du ønsker det.


Købsprocedure - trin for trin

Købsaftale: Først og fremmest skal køber og sælger af ejendommen underskrive en betinget købsaftale hos den officielle Notar med angivelse af pris på ejendommen, betalingsbetingelser, køber og sælgers persondata m.v. Aftalen bliver oversat for den udenlandske køber af en officiel certificeret oversætter ansat hos Notaren. Denne procedure er den mest almindelige, men der er flere muligheder, der kan benyttes i specielle tilfælde.

Fuldmagt: Herefter udarbejdes fuldmagt til, at viderebehandle købsformaliteterne for køber. Her er der tale om en fuldmagt, der dækker: køb af ejendommen i dit navn, officiel registrering af vand- og elmåler, udarbejdelse tilstandsrapport (kun ved nybyggeri), forsikre din ejendom, betaling af ejendomsskat og miljøomkostninger m.v. Fuldmagtens indhold er en individual sag mellem Dem og dkHome. Fuldmagten udarbejdes hos Notaren.

Skattenummer: For at kunne investere i fast ejendom i Tyrkiet kræves det, at køber besidder et tyrkisk skattenummer. Dette skattenummer har ikke noget med skat at gøre, som man kender det i Danmark. Det er gratis at få oprettet et skattenummer i Tyrkiet.

Bankkonto: Når du har besluttet dig for at købe fast ejendom, anbefaler vi endvidere, at du åbner en bankkonto. dkHome samarbejder med Garanti Bank og HSBC Bank, der efter vores meninger, er den bedste og billigste til at behandle udenlandske kunder. For oprettelse af bankkonto er personlig tilstedeværelse nødvendig.

Opholdstilladelse: Opholdstilladelsen søges hos det lokale politistation. Ansøgning til opholdstilladelse skal indgives personligt. Alle danskere kan få opholdstilladelse i Tyrkiet, dette er blot en formalitet og behøver ikke blive fornyet. Opholdstilladelsen giver ret til ophold i Tyrkiet i tilladelsens periode, men dette er kun en rettighed og man behøves ikke at opholde sig i Tyrkiet i perioden. Der skal deponeres 200 Euro pr. måned af opholdstilladelsens varighed på en konto i jeres navn i Tyrkiet. Dette kræves af den tyrkiske stat, så de kan se, at personen er likved nok til at opholde sig i Tyrkiet. Dette depositum kan dog hæves igen dagen efter indsættelsen.

Militærgodkendelse: Der skal nu ansøges om militærtilladelse på tinglysningskontoret. Denne proces er nødvendig, når udlændinge køber fast ejendom i Tyrkiet. Formålet er at undersøge om den pågældende ejendom er beliggende i militært eller andet område, der omhandler landets sikkerhed. Her må ingen udlændinge bosatte sig. Denne ansøgningsproces kan vare nogle måneder, men er kun en ren formalitet.

Ministergodkendelse: Efter godkendelse fra militæret, sendes skødeansøgning og opholdstilladelse til Ankara. Ministeriet skal godkende selve købet, før skødet kan tegnes. Denne ansøgningsproces kan vare nogle måneder, men er kun en ren formalitet.

Overdragelse af det endelige skøde: Efter modtagelsen af den ministergodkendelse skal køber og sælger møde personligt op på tinglysningskontoret for overdragelse af det endelige skøde. Kun her har man mulighed for at lave et ejerskifte og udarbejde et skøde (TAPU). TAPU er det officielle dokument, der beviser ejerskabet af en bolig. Igen vil der være en officiel oversætter til stede. Typisk behøver du ikke møde op, da dkHome`s repræsentanter kan få udleveret skødet på dine vegne via førnævnte fuldmagt.

OBS:
 • Jeres danske pas må ikke udløbe i perioden, hvor opholdstilladelsen skal gælde.
 • Til udarbejdelse af fuldmagt, opholdstilladelse og skøde, skal der bruges ca. 10 pasfoto.
 • Vi anbefaler vores kunder, om at søge opholdstilladelse på 1 år, så er vi sikker på at opholdstilladelsen er gældende når skødet udstedes.
Handelsomkostninger

Ejerskiftegebyr : 3% af ejendomsvurderingen fastsat på tinglysningskontoret. Beløbet, der er fastsat på tinglysningskontoret, er typisk 50-75% lavere end den egentlige handelspris. Beløbet udgør normalt mellem 250 - 1000 Euro.
Registreringsafgift til tinglysningskontoret : Ca. 35 Euro.
Salær til tolk ansat hos notaren : Ca. 40 Euro.
Evt. fuldmagt ved notaren : Ca. 100 Euro.
Pasoversættelse : Ca. 15 Euro
Notarstempel på pas : Ca. 15 Euro
   
Opholdstilladelse (6 måneder) : Ca. 300 Euro
Opholdstilladelse (1 år) : Ca. 450 Euro
Opholdstilladelse (5 år) : Ca. 1.550 Euro
   
Udarbejdelse af Tilstandsrapport : Ca. 350 Euro. (kun ved nybyggeri, prisen afhænger af størrelse og beliggenhed)
Salgssalær til dkHome : 3% af købsprisen, dog min. 1000 Euro.


Årlige udgifter

Når man køber bolig i Tyrkiet er der nogle faste udgifter forbundet med det.

 • Ejendomsskatter.
 • Miljøomkostninger
 • Forsikring.
 • Vand.
 • El.
Ejendomsskat:                                             Ca. 20 Euro årligt. (0,1% af den offentlige ejendomsværdi deklaret af den lokale kommune)
Miljøomkostninger:                                       Ca. 15 Euro årligt.

Forsikringen dækker f.eks.

 • Brand
 • Terror
 • Vandskade
 • Tyveri
 • Røgskader
 • Flystyrt
 • Jordskælv
 • Dårlig jordbund
Forsikring af boligen udgør fra : Ca. 100 Euro pr. år.
Tilslutning af ny vandmåler : Ca. 60 Euro (engangsudgift)
Ændring af navn ved eksisterende : Ca. 40 Euro (engangsudgift)
Pris pr. m3 : Ca. 0,75 Euro
Tilslutning af ny el-måler : Ca. 100 Euro. (engangsudgift)
Ændring af navn ved eksisterende : Ca. 50 Euro (engangsudgift)
Pris pr. kWh. : Ca. 0,10 Euro.
Tilslutning af fastnetstelefon : Ca. 5 Euro. (engangsudgift)
Fastnetspris pr. mdr. : Ca. 5 Euro.

OBS: Der kræves opholdstilladelse at få fastnettelefon registreret

 
Copyright © 2005-2008 dkHome